Loading...

Wybór biletów

Wydarzenie: Zwiedzanie
Data i godzina: 2024-06-29 09:00  
Lokalizacja: ZOO Płock  
Wybór biletów
Rodzaj biletu Cena Liczba Wartość

Bilet podstawowy jednorazowy (ważny 30 dni od daty zakupu) – obejmuje wejście z dziećmi do ukończenia 3 lat.

40.00 zł
0.00 zł

Bilet ulgowy jednorazowy (ważny 30 dni od daty zakupu) dla:

a) dzieci po ukończeniu 3 lat,

b) uczniów szkół: podstawowych, dziennych szkół średnich i dziennych szkół policealnych,

c) studentów do ukończenia 26 roku życia - obejmuje wejście z dziećmi do ukończenia 3 lat,

d) emerytów i rencistów - obejmuje wejście z dziećmi do ukończenia 3 lat,

e) osoby niepełnosprawnej w stopniu lekkim i umiarkowanym - obejmuje wejście z dziećmi do ukończenia 3 lat

30.00 zł
0.00 zł

Bilet zbiorowy jednorazowy (ważny 30 dni od daty zakupu) dla 1 uczestnika zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży składającej się z co najmniej 10 osób.

26.00 zł
0.00 zł

Bilet specjalny jednorazowy (ważny 30 dni od daty zakupu) dla:

a) osoby do lat 24 uczęszczającej do szkoły specjalnej,

b) dziecka niepełnosprawnego

c) osoby dorosłej niepełnosprawnej w stopniu znacznym

d) podopiecznych z: Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, Domów

Opieki, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów

Samopomocy, Domów Pomocy Społecznej i Zakładów Opiekuńczo –

Leczniczych – na podstawie dokumentu poświadczającego,

e) pełnoletniego opiekuna osoby, o której mowa w pkt: a, b, c,

f) licencjonowanego przewodnika oprowadzającego grupę

5.00 zł
0.00 zł

Bilet jednorazowy dla osoby posiadającej status weterana lub weterana poszkodowanego, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011 roku, nr 205, poz. 1203 (ważny 30 dni od daty zakupu)

5.00 zł
0.00 zł

Dla posiadacza Płockiej Karty Familijnej 3+. obejmuje wejście z dziećmi do ukończenia 3 lat (ważny 30 dni od daty zakupu)

20.00 zł
0.00 zł

Przysługuje uczestnikom programu Płocka Karta Familijna 3+ po okazaniu karty (ważny 30 dni od daty zakupu)

15.00 zł
0.00 zł
,
Suma:  zł
Wstecz