Trwa komunikacja

Wybór biletów

Nazwa wydarzenia: Zwiedzanie

Data i godzina: 2022-12-08 08:00

Lokalizacja: ZOO Płock

Rodzaj biletu Cena Ilość Wartość
Bilet podstawowy jednorazowy

Bilet dla posiadacza Płockiej Karty Mieszkańca w cenie 28 zł po wpisaniu numeru karty.
Obejmuje wejście z dziećmi do ukończenia 3 lat (ważny 30 dni od daty zakupu).

32.00 zł
0.00 zł
Bilet ulgowy jednorazowy

Bilet ulgowy jednorazowy (ważny 30 dni od daty zakupu) dla:
a) posiadacza Płockiej Karty Mieszkańca w cenie 20 zł po wpisaniu numeru karty
b) dzieci po ukończeniu 3 lat,
c) uczniów szkół: podstawowych, dziennych szkół średnich i dziennych szkół policealnych,
d) studentów do ukończenia 26 roku życia - obejmuje wejście z dziećmi do ukończenia 3 lat,
e) emerytów i rencistów - obejmuje wejście z dziećmi do ukończenia 3 lat,
f) osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim i umiarkowanym - obejmuje wejście z dziećmi do ukończenia 3 lat,

22.00 zł
0.00 zł
Bilet specjalny jednorazowy

bilet specjalny jednorazowy (ważny 30 dni od daty zakupu) dla:
a) osoby do lat 24 uczęszczającej do szkoły specjalnej,
b) dziecka niepełnosprawnego
c) osoby dorosłej niepełnosprawnej w stopniu znacznym
d) podopiecznych z: Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, Domów
Opieki, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów
Samopomocy, Domów Pomocy Społecznej i Zakładów Opiekuńczo –
Leczniczych – na podstawie dokumentu poświadczającego,
e) pełnoletniego opiekuna osoby, o której mowa w pkt: a, b, c,
f) licencjonowanego przewodnika oprowadzającego grupę

2.00 zł
0.00 zł
Bilet dla weterana

Bilet ulgowy jednorazowy dla osoby posiadającej status weterana lub weterana poszkodowanego, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011 roku, nr 205, poz. 1203) - (ważny 30 dni od daty zakupu)

2.00 zł
0.00 zł
Bilet Ukraina

Bilet jednorazowy dla uchodźcy wojennego z Ukrainy, po okazaniu w kasie paszportu z pieczątką przekroczenia polskiej granicy po 24 lutego 2022 roku lub okazaniu innego dokumentu, który to potwierdza (ważny 30 dni od daty zakupu) – obejmuje wejście z dziećmi do ukończenia 3 lat

22.00 zł
0.00 zł
Bilet podst. jedn. - Płocka Karta Familijna 3+

Dla posiadacza Płockiej Karty Familijnej 3+. Obejmuje wejście z dziećmi do lat 3.

16.00 zł
0.00 zł
Bilet ulgowy jedn. - Płocka Karta Familijna 3+

Przysługuje uczestnikom programu Płocka Karta Familijna 3+ po okazaniu karty

11.00 zł
0.00 zł
Wstecz