KoszykTwój koszyk: 0.00 PLN

Rejestracja

DANE PODSTAWOWE
DANE KONTA
DANE ADRESOWE / DANE DO FAKTURY
Imię i nazwisko lub nazwa firmy
DANE KONTAKTOWE
DANE DO KORESPONDENCJI
  Inny adres korespondencyjny

  Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Miejski Ogród Zoologiczny – Jednostka Budżetowa w Płocku z siedzibą 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – Jednostce Budżetowej w Płocku jest Pan Leszek Bukowski, e-mail: leszek.bukowski@zoo.plock.pl, tel. 603 606 095.
3.Moje dane osobowe zawarte w formularzu będą przetwarzane w celach: a) realizacji umowy sprzedaży jednorazowego elektronicznego biletu wstępu na „ZOONOOOC”, która odbędzie się w dniach 6-7 lipca 2018r. w ZOO Płock, b) zapewnienia obsługi usług płatniczych, c) obsługi zgłoszonej reklamacji przez ZOO Płock, d) spełnienia przez ZOO Płock obowiązków wynikających z przepisów prawa - podatkowych i rachunkowych oraz archiwizacyjnych.
4. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach: a) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych.
5. Moje dane osobowe zostaną udostępnione spółce PayU Spółka Akcyjna przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań w celu realizacji dokonywanych przeze mnie płatności w związku z zawarciem umowy sprzedaży jednorazowego elektronicznego biletu wstępu na „ZOONOOOC” do ZOO Płock oraz, jeśli będzie to konieczne, mogą być przekazywane innym podmiotom, którym zlecone zostały na podstawie umowy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być także instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Posiadam prawo: a) do wycofania zgody na przetwarzanie danych oraz usunięcia danych, gdy nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez ZOO Płock, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody, b) dostępu do treści udostęnionych danych, c) żądania sprostowania danych osobowych, e) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, f) do przenoszenia danych, g) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7.Moje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, ani przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8.Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zakupu jednorazowego elektronicznego biletu wstępu na „ZOONOOOC”, która odbędzie się w dniach 6-7 lipca 2018r. w ZOO Płock. *
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie podczas procesu rejestracji w systemie sprzedaży i rezerwacji biletów przez Miejski Ogród Zoologiczny – Jednostka Budżetowa w Płocku przy ul. Norbertańskiej 2, 09-402 Płock w celu realizacji umowy sprzedaży jednorazowego elektronicznego biletu wstępu na „ZOONOOOC”, która odbędzie się w dniach 6-7 lipca 2018r. w ZOO Płock oraz zapewnienia mu obsługi usług płatniczych, ewentualnej reklamacji zgłoszonej przeze mnie, a także spełnienia przez ZOO Płock obowiązków wynikających z przepisów prawa - podatkowych i rachunkowych oraz archiwizacyjnych.*
* gwiazdką zostały oznaczone pola wymagane do wypełnienia