KoszykTwój koszyk: 0.00 PLN

Wybór biletów

CZYNNOŚĆ:
Zakup
WYDARZENIE:
Zwiedzanie (zmień)
TERMIN:
2017-03-24 09:00
MIEJSCE:
Miejski Ogród Zoologiczny
Należy wybrać od 1 do 100 biletów
ZOO
Cena
Ilość
Wartość
14.00 PLN
0.00 PLN
Obejmuje wejście z dziećmi do ukończenia 3 lat
8.00 PLN
0.00 PLN
Przysługuje dzieciom po ukończeniu 3 lat, uczniowi szkoły: podstawowej, gimnazjum, dziennej szkoły ponadgimnazjalnej i dziennej szkoły policealnej, studentom studiów dziennych do ukończenia 26 roku życia (wraz z dziećmi do lat 3) emerytom i rencistom (wraz z dziećmi do lat 3), inwalidom (wraz z dziećmi do lat 3).
7.00 PLN
0.00 PLN
Przysługuje 1 uczestnikowi zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży składającej się z co najmniej 10 osób.
1.00 PLN
0.00 PLN
Przysługuje nauczycielowi/opiekunowi zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży składającej się z co najmniej 10 podopiecznych.
1.00 PLN
0.00 PLN
Przysługuje osobie do lat 24 uczęszczającej do szkoły specjalnej, osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym, podopiecznemu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, Domu Opieki, Warsztatu Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Domu Pomocy Społecznej i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego – na podstawie dokumentu poświadczającego
1.00 PLN
0.00 PLN
Przysługuje opiekunowi osoby do lat 24 uczęszczającej do szkoły specjalnej, osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym, podopiecznego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, Domu Opieki, Warsztatu Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Domu Pomocy Społecznej i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego.
1.00 PLN
0.00 PLN
Przysługuje osobie posiadającej status weterana lub weterana poszkodowanego, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011 roku, nr 205, poz. 1203).
7.00 PLN
0.00 PLN
Obejmuje wejście z dziećmi do lat 3.
4.00 PLN
0.00 PLN
Przysługuje uczestnikom programu Płocka Karta Familijna 3+ po okazaniu karty